این سنگ قبر 250 هزاردلار برای بازماندگان متوفی آب خورده است.

گرانترین و عجیب ترین سنگ قبر جهان + تصویر