سده ۱۷ فرانسه، دوران عصر باروک برای اروپا بوده است، در این زمان لویی چهاردهم بر فرانسه حکومت می‌کرد.

 
لویی چهاردهم در عصر باروک پادشاه بسیار مهمی بوده است. او از 1644 تا سال 1715 بر فرانسه حکومت می‌کرد و دقیقا 70 سال پادشاه این کشور بود. لویی چهاردهم نوجوان بود که به حکومت رسید و زمانی که در پیری فوت می‌کند 70 سال از حکومت او گذشته بود. برای همین کاملا می‌توان انتظار داشت که لباس‌های درباریان در اوایل سلطنت او با اواخر سلطنتش کاملا متفاوت از هم باشند. مسلما او در جوانی اهل تفنن بوده و سرزندگی او بر لباس‌ها و ظاهر او و اطرافیانش تاثیر می‌گذاشته است؛ اما بعدها در سنین پیری دیگر علاقه‌ای به پوشش و لباس‌های به روز نداشته و تفاوتی برایش نداشته است.
بعد از مرگ او خیلی به سرعت عصر باروک ابتدا در فرانسه و سپس در کل اروپا به اتمام رسید و دوران روکوکو به همان ترتیب از فرانسه آغاز شد و بعد از آن سایر کشورهای اروپا را در بر گرفت. اما به طور خاص بعد از سلطنت طولانی مدت لوئی چهاردهم و مرگ او، تمام درباریان که دچار رخوت و خستگی از این وضعیت شده بودند، به یک باره دچار تغییر و تحولات شدند. گویی همه طرافیان لوئی منتظر بودند تا این پادشاه بمیرد و فورا جشن و مهمانی‌ها و تفریحات خود را از نو آغاز کنند. بنابراین سال مرگ لوئی چهاردهم همان سال آغازین عصر روکوکو در فرانسه می‌باشد.