در حالی که شهرسازی و بازسازی ساختمان‌ها در طول زمان در حال تغییر دادن بافت شهرهای ما می‌شود، اما بعضی از شهرها از این قانون مستثنی می‌باشند.

 
نکته جالب در مورد تصاویر "قبل و بعد" گونه این است که جهان و تغییرات آن را در طول زمان خاص به ما نشان می‌دهد. اما ما همیشه هم نباید به تغییرات بنگریم، بلکه گاهی هم لازم است تا ثابت ماندن همه چیز را ببینیم. این ویدئو تفاوت 100 سال گذشت زمان را در آلکمار در هلند (Alkmaar Netherlands) نشان می‌دهد.  
این ویدئو ساخته شده توسط Tara Rikkens ، Frits de Beer و Michael de Vreugd، آلکمار را در سال‌های 1914 و 2014 به تصویر در آورده است. سعی شده است تا صحنه‌های عکاسی شده در این ویدئو از همان زاویه دید که در 100 سال گذشته عکس برداری شده، عکاسی شود تا تشخیص تفاوت بین دو تصویر آسان شود.
PetaPixel می‌گوید که بسیاری از فیلم‌های قدیمی از سال 1914 نمی‌توانند بدین منظور در سال 2014، به علت تغییرات فراوان شهرها دوباره به کار آید؛ خیلی از مکان‌ها دیگر "از دست رفته‌اند". یا در حال حاضر، به علت تغییرات شدید و شهرسازی، شناسایی آن‌ها و بافتشان به سختی صورت می‌گیرد.