ایا پیدا شدن کشتی کریستف کلمب واقعیت دارد؟

رسانه های آمریکایی هر از گاه ادعایی مانند پیدا شدن کشتی کریستف کلمب پس از ۵۲۰ سال غرق شدن را مطرح می کنند که به نظر می رسد به دلیل ضعف ادله علمی در طرح این گونه موضوعات، رویکردی در جهت تقویت استعاره های هویت سازی برای این کشور محسوب شود.

ا، رسانه های آمریکایی به نقل از محققان این کشور مدعی شدند که بتازگی کشتی کریستف کلمب در اعماق آبهای هائیتی پیدا شده است.

به گفته این پژوهشگران کشتی ˈسانتا ماریاˈ در سواحل هائیتی پیدا شده است و کشتی همان کشتی است که کریستف کلمب با آن در سال ۱۴۹۲ آمریکا را کشف کرد.

ادعای های بعد از اعلام، یافتن این کشتی توسط رسانه های آمریکایی درخور توجه است. البته به نظر می رسد احتمالا این کشتی از یک موزه سر درآورد تا هزاران جهانگرد را به آمریکا بکشاند.

برخی پایگاههای خبری آمریکایی و اروپایی با اعلام این خبر نوشتند: ˈسانتا ماریاˈ همان کشتی است که تاریخ بشریت را تغییر داد. اینک محققان معتبر آمریکایی اعلام کرده اند که لاشه آن را یافته اند.کشف این کشتی چنان شعفی در آنها ایجاد کرده که باری کلیفورد(Barry Clifford)، باستان شناس دریایی آمریکا می گوید: برای من چنان است که انگار کوه اورست در زیر لاشه این کشتی است.او همان باستان شناسی است که موفق به کشف بقایای کشتی افسانه ای ˈویداˈ (Whydah) متعلق به سام بلامی، دزد غارتگر دریایی شد. این کشتی در سال ۱۷۱۷ در ساحل ˈکیپ کودˈ که اینک متعلق به آمریکاست غرق شد و در درون آن بزرگ ترین گنج دزدان دریایی نیز کشف شد. کلیفورد در آن زمان برای به نمایش گذاشتن این گنج موزه ای ساخت.ˈ

اکنون این باستان شناس آمریکایی مدعی شده است که بقایای ˈسانتا ماریاˈ، کشتی سه دکله ناوگان کریستف کلمب اسپانیایی را یافته است؛ همان مردی که در سال ۱۴۹۲ در جست وجوی راه دریایی جدید به هند آمریکا را کشف کرد.

گفته می شودˈسانتا ماریاˈ در ۲۵ دسامبر ۱۴۹۲ در کرانه جزیره هیسپانیولا (جمهوری دومینیکن و جزیره هائیتی امروزی) در هم شکست و به گل نشست.

کلیفورد ۶۸ ساله در گفت وگو با شبکه خبری ˈسی ان انˈ گفته است: بقایای این کشتی ۱۱ سال پیش (۲۰۰۳) پیدا شد. اما در آن زمان به دلیل اشتباه در نتایج تحقیقات، دانشمندان به بیراهه افتاده و نتوانستند اطمینان یابند که این کشتی همان ˈسانتا ماریاˈ است.

برخی از کارشناسان صنعت توریسم معتقدند رسانه های آمریکایی هر از چند گاه با جهانی سازی یک موضوع سعی بر ریشه دار نشان دادن تاریخ و هویت این کشور دارند که امکان اثبات آن برای دیگران غیر ممکن است، اما نتایج پربار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای این کشور به همراه دارد.

به هرحال باستان شناسان آمریکایی هنوز این سوال را پاسخ نداده اند که چگونه ممکن است بقایای یک کشتی چوبی که بیش از ۵۲۰ سال پیش غرق شده ، همچنان در اعماق آب سالم مانده باشد و با چه ادله محکم علمی می توان گفت که این کشتی دقیقا همان سانتاماریاست؟