در هر نقطه از جهان که باشید با تلفن همراهتان به راحتی ردیابی می شوید شرکت های ردیابی ونظارت (Surveillance companies) سیستم های بازاریابی 

دولتی در سطح جهان هستندکه قادر می باشند داده ها از شبکه های سلولی و موبایلی جهان بیرون بکشند حتی اگر شما در یک کشور دیگر باشید

این سیستم ها طوری طراحی شده اند که نه کاربران تلفن همراه و نه اپراتور ها ردیابی انجام شده را تشخیص نمی دهند.

انواع اطلاعاتی که میتواند جمع آوری شود نقشه های کامپیوتری میتوانند نشان دهند که شما کجا هستید ودر کدام جهت و با چه سرعتی در حال سفر هستید.

این عمل با رسم برج های سلولی که تلفن شما از آن ها استفاده میکند حتی در زمانی که شما در حال برقراری تماس نیستید قابل انجام است.

سیستم های ردیابی همچنینی می توانند در صورتی که یک فرد از مرز های بیت اللمللی عبور کند و یا به یک منطقه تعیین شده-مانند کاخ ریاست جمهوری-یا به شخص دیگری که تحت نظارت است نزدیک شود یک زنگ هشدار را به صدا در آورده و اعلام خطر کند.

چگونه گوشی های سلولی مشتریان خود را ردیابی میکنند هر بار که گوشی یک تماس متن و یا داده اینترنتی را دریافت میکندباید به نزدیکترین برج سلولی متصل شود.

اپراتورهای تلفن همراه پیگیری میکنند که مشتریان شان از کدام برج استفاده میکنند(حتی زمانی که انها به منطور دستیابی به خدمات در حالت رومینگ هستند) این اطلاعات در پایگاه دادهای اپراتور ها ذخیره شده  و در شرایط خاص با سایر اپراتور ها به اشتراک گذاشته میشود.

هنگامی که شما بین شبکه ها پرسه میزنید هنگامی که تلفنبه یک برج سلولی متصل میشود محل کاربر در پایگاه داده های اپراتور به روز رسانی میشود.

این اطلاعات پس از آن میتواند با شرکت های دیگر ماننددیگر اپراتور ها به اشتراک گذاشته شود.

چگونه یک نفر میتواند شما را پیدا کند سیستم های کامپیوتری پیشرفته میتوانند داده های برج های سلولی را جمع آوری کردهو مشخص کنند که مشتریان در حال حاضر از کدامبرج سلولی استفاده میکنندبا این کار اطلاعات دقیق محل هر فرد فراهم شده و مشخص میشود که استفاده کننده در فلان قسمت از منطقه شهری یا در چند کیلومتری یک منطقه روستایی است.

سیستم های نظارتی دیگر که گیرنده های IMSI نامیده میشوند میتوانند برای پیدا کردن محل دقیق یک فرد سیگنال هایی که همه تلفن های همراه منتشر می کنند را جمع آوری و تحلیل کرده و از روی ان ها به مکان دقیق یک فرد دست یافته و حرکت او را تعقیب کنند.